Overslaan en naar de inhoud gaan

Participatie van jongeren en ouders in de jeugdhulpverlening…

  • is meer dan deelnemen aan de hulpverlening. Jongeren en ouders zijn mede-eigenaar van hun traject, want hun belangen staan centraal. Participatie = mee-doen.
  • betekent dat ouders en jongeren de kans krijgen, ondersteund en gestimuleerd worden om mee te weten, mee te denken en mee te beslissen. En om die beslissingen mee uit te voeren en te evalueren, in het hele traject.
  • heeft betrekking op zaken die vanuit het standpunt van de hulpverlening belangrijk geacht worden, maar ook op zaken die de jongeren en ouders zelf belangrijk vinden.
  • is bij uitstek een gedeelde verantwoordelijkheid en een voortdurende dialoog tussen alle betrokkenen. Participeren kan je niet alleen!
  • is een uitgangspunt in de individuele hulpverleningsrelatie, maar is even belangrijk op het niveau van de begeleidende dienst of voorziening en op het beleidsniveau.