Vrijwilligers zijn erg welkom.

Door hun inzet kunnen onze begeleiders zich nog meer concentreren op de hulpverlening.

Deze mensen zoeken we nog:

We hebben verschillende afdelingen die je ervaring en vaardigheden zullen waarderen.

Je kan hen contacteren als je een handje wil toesteken.

een dagcentrum voor begeleiding van kinderen en jongeren na de schooluren en op schoolvrije dagen