Overslaan en naar de inhoud gaan
Soms is het voor kinderen en jongeren (tijdelijk) niet mogelijk om thuis te wonen.
Hun thuis is niet langer de plek waar ze veilig en met de nodige zorg kunnen opgroeien.

Waar kunnen ze terecht?

Ze kunnen verblijven in een leefgroep, een studio of een pleeggezin.

Waar ze precies terecht kunnen, hangt af van hun leeftijd en ontwikkeling.

Hoe vraag je hulp voor verblijf aan?

Deze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je als gezin niet zelf een aanvraag kan doen.

Gezinnen kunnen bij ons terecht na doorverwijzing door een dienst die behoort tot de integrale jeugdhulpverlening, zoals bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (CGG).

Ook de jeugdrechtbank, het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) kan gezinnen naar ons doorverwijzen.

De verwijzer doet een aanvraag via de intersectorale toegangspoort.

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen heeft verschillende afdelingen die verblijf aanbieden: