Overslaan en naar de inhoud gaan
In sommige situaties is onmiddellijke hulp nodig.
We spreken dan van een crisis. Wat kan je doen?

Het kan een plotse crisis zijn.

Bijvoorbeeld:

Een zware ruzie thuis wordt steeds erger, één van de ouders wordt plots ziek en de kinderen kunnen nergens terecht, een puber doet gevaarlijke dingen, een ouder vertrekt plots.

Een plotselinge gebeurtenis verstoort het dagelijkse leven helemaal.

Het kan een aanslepende crisis zijn.

Bijvoorbeeld:

Ruzies in het gezin worden altijd maar erger; samenleven is onhoudbaar. Het huishouden wordt lange tijd verwaarloosd zodat het thuis niet meer leefbaar is. De spanningen worden zo sterk dat het niet meer veilig voelt. Je omgeving geeft aan dat het zo niet verder kan.

Dit soort crisissituatie is er niet ineens. Ze bouwt langzaam op en wordt steeds erger. Je weet niet meer hoe het verder moet.

Wat kan je doen?

Vaak vinden gezinnen zelf een oplossing, maar soms lukt dat niet. Er is professionele hulp nodig.

Krijgt je gezin al hulp van bijvoorbeeld een centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), een OCMW, een huisarts, een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), Kind en Gezin, ...? Laat hen dan weten dat het niet goed gaat. Zij zoeken mee naar een oplossing.

Lukt dat niet, dan kunnen jullie samen terecht bij het Crisismeldpunt voor minderjarigen: 03 609 57 57. Het Crisismeldpunt is dagelijks dag en nacht bereikbaar (behalve op werkdagen tussen 12:30 en 13:00). Meer info vind je op de website van het Crisismeldpunt-18.

Een crisis, maar niet bij jou?

Maak je je zorgen over een gezin? Zijn de kinderen niet meer veilig? Je kan hulp inroepen via:

de hulplijn 1712

het vertrouwenscentrum kindermishandeling