Wat is schoolvervangende dagbegeleiding?

Jongeren van MFC Ivo Cornelis die niet naar school gaan of niet gaan werken, kunnen schoolvervangende dagbegeleiding krijgen. Zo kunnen ze inzichten en vaardigheden verwerven om de kans op een vlotte terugkeer naar school, opleiding of werk te vergroten.

Hoe gaan we te werk?

  • Jongeren kunnen schoolvervangende dagbegeleiding krijgen

          - wanneer ze nog niet ingeschreven zijn in een school

          - wanneer ze tijdelijk of definitief geschorst zijn op school

          - wanneer ze geen werk hebben

          - wanneer ze deeltijds onderwijs volgen en nog geen werk of traject hebben voor de schoolvrije dagen

  • Bij de start formuleren we duidelijke afspraken en doelstellingen.
  • Dagen en uren spreken we samen af.
  • Het dagprogramma en weekprogramma zijn een afwisseling van schrijfopdrachtendoe-opdrachtengesprekken en logistieke/huishoudelijke  taken. We plannen ook sportactiviteiten en educatieve uitstappen.
  • Voor een lange periode schoolvervangende begeleiding doen we beroep op externe partners.  Je wordt dan als vrijwilliger tewerkgesteld.
  • Als we beroep doen op een externe partner, komen we met hen de uren en dagen overeen.

Contactgegevens

Schoolvervangende dagbegeleiding wordt georganiseerd door MFC Ivo Cornelis.

Met vragen i.v.m. dagbesteding kan je terecht bij Michel Raeymaekers, coördinator van De Hefboom: 03 886 33 89 of michel.raeymaekers [at] emmaus.be en Margo Smeyers, coördinator van De Griffoen: 015 44 67 50 of margo.smeyers [at] emmaus.be.