Overslaan en naar de inhoud gaan

Domino, een dagcentrum voor schoolgaande kinderen en jongeren

Wat doen we?

 • We helpen kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar in gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding.
 • We begeleiden hen na de schooluren, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.
 • Na schooltijd komen kinderen en jongeren naar Domino tot 19u.
 • Op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties komen ze van 9u tot 17u.
 • Ze krijgen een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding. We bieden ook ontspanning.
 • Op woensdagnamiddag en op vakantiedagen organiseren we een activiteit of een uitstap.
 • We hebben plaats voor 10 kinderen of jongeren.  I.f.v. de noden van het kind of de jongere kan er geschakeld worden naar een andere voorziening of hulpvorm binnen Centrum Ivo Cornelis.
 • Ze wonen in de buurt van Domino en gaan naar school.

Hoe gaan we te werk?

 • We begeleiden kinderen en jongeren, maar ook het gezin.
 • Er is elke week minstens 1 gesprek met de ouders thuis.
 • We stellen samen met het kind of de jongere en de ouders een plan op met doelen. We bespreken de zaken die moeilijk lopen en zoeken samen naar oplossingen. Om de zes maanden evalueren we.
 • We gaan na of familie, vrienden of andere diensten het gezin kunnen  helpen.
 • Elk kind en elke jongere krijgen een eigen begeleider die tijd maakt voor vragen en verhalen.
 • We helpen de kinderen en jongeren bij hun schoolwerk.
 • We zorgen voor een omgeving waar kinderen kunnen leren en zich kunnen ontspannen.
 • We organiseren regelmatig activiteiten voor de ouders of voor het hele gezin: een uitstap, een barbecue …
 • Domino hoort bij Centrum Ivo Cornelis. Het Centrum begeleidt de gezinnen van de kinderen en de jongeren die naar Domino komen.

Hoe vraag je onze hulp aan?

Hulp van een dagcentrum is rechtstreeks toegankelijk.

Een aanvraag doe je via een hulpverlener die bij je gezin betrokken is, bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), de huisarts, het OCMW, een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), Kind en Gezin, ... of een leerkracht, de politie...

Zij dienen voor jouw gezin een aanvraag in via het aanmeldingsdocument dat je kan downloaden op onze website.

Het kan ook via een consulent van de jeugdrechtbank of het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK). Zij doen een aanvraag via de centrale wachtlijst van jongerenwelzijn van de provincie Antwerpen contextbegeleiding.antwerpen [at] opgroeien.be.


Contactgegevens

De begeleiders van Domino kan je bereiken via 0477 91 20 65 of domino [at] emmaus.be.

Met vragen kan je terecht bij coördinator Sandra Van Tulden: 0470 10 86 86 of sandra.van.tulden [at] emmaus.be.

Aanspreekpunt voor AANMELDINGEN is Sandra Van Tulden: via 0476 96 89 01.

De verantwoordelijke van Domino is Nancy Van den Heuvel: 0495 53 46 04 of nancy.van.den.heuvel [at] emmaus.be.

Locatie

Domino - Schaarbeeklei 33 - 1800 Vilvoorde

Met de auto: kaart

Met het openbaar vervoer:

Neem de trein naar Vilvoorde. Meer info vind je bij de NMBS. Van het station van Vilvoorde kan je te voet naar Domino.

Voor de bus vind je info bij De Lijn.