Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is contextbegeleiding?

Contextbegeleiders helpen gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding van de kinderen.

Het gezin heeft een eigen begeleider. Deze contextbegeleider werkt met het gezin en met de omgeving van de kinderen en de jongeren. 

Verandert de soort hulp? Dan blijft de contextbegeleider dezelfde.

Hoe gaan we te werk?

  • We luisteren naar de vragen van de ouders.
  • We luisteren natuurlijk ook naar de kinderen.
  • Vaak kunnen ook andere mensen helpen, bijvoorbeeld vrienden, familie, school,... We werken samen met iedereen die kan helpen.
  • We komen niet in de plaats van de ouders. Zij blijven verantwoordelijk voor de opvoeding.
  • Onze begeleiding is voor elk gezin anders. Elk gezin heeft andere vragen. We zoeken samen naar oplossingen voor de problemen.
  • Iedereen heeft sterke kanten. Hebben mensen het moeilijk? Dan vergeten ze vaak dat ze veel dingen goed kunnen. We zoeken naar de sterke kanten van iedereen in het gezin.
  • We werken aan doelen. We kiezen samen welke dingen moeten veranderen. Die schrijven we op in een plan en met dat plan gaan we aan de slag.
  • Soms zijn er ook andere problemen. Er zijn bijvoorbeeld schulden of problemen met de relatie. Dat kan er mee voor zorgen dat de opvoeding van de kinderen moeilijk is. Lukt het om die problemen op te lossen? Dan gaat het vaak ook beter met de opvoeding.

Hoe vraag je contextbegeleiding aan?

Contextbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk.

Een aanvraag doe je via een hulpverlener die bij je gezin betrokken is, bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), de huisarts, het OCMW, een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), Kind en Gezin, ... of een leerkracht, de politie...

Zij dienen voor jouw gezin een aanvraag voor contextbegeleiding in met het AANMELDINGSDOCUMENT dat ze hieronder downloaden  (dit document mailen naar centrum.ivo.cornelis [at] emmaus.be).

Een aanvraag kan ook via een consulent van de jeugdrechtbank of het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK). Zij doen een aanvraag via de centrale wachtlijst van jongerenwelzijn van de provincie Antwerpen contextbegeleiding.antwerpen [at] opgroeien.be.

Contactgegevens

Aanspreekpunt voor vragen en AANMELDINGEN is Sandra Van Tulden: via 0476 96 89 01.

De verantwoordelijke is Nancy Van den Heuvel: 0495 53 46 04 of nancy.van.den.heuvel [at] emmaus.be.