Overslaan en naar de inhoud gaan
Woon je in een leefgroep, kan je niet meer thuis wonen of ben je thuisloos?
Wil je zelfstandig wonen en heb je extra steun nodig?

De stap naar zelfstandig wonen

Alleen gaan wonen is een grote stap. Er komt veel bij kijken. Als je steun nodig hebt, kan je begeleiding vragen aan een oefencentrum voor kamerwonen of een dienst contextbegeleiding voor autonoom wonen (CBAW). CBAW is het vroegere begeleid zelfstandig wonen.

Wat is het verschil?

In een oefencentrum voor kamerwonen verblijf je in een begeleidingshuis. Je hebt er een eigen studio. Je kan er terecht van 16 tot 20 jaar. Er is altijd begeleiding.

Voor begeleiding door een dienst contextbegeleiding voor autonoom wonen moet je zelf een studio of appartement vinden. Je moet zelf de huur betalen. Je kan er terecht van 17 tot 21 jaar. Een begeleider komt regelmatig langs.

Hoe vraag je hulp voor zelfstandig wonen aan?

Een oefencentrum voor kamerwonen en een dienst voor zelfstandig wonen zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je niet zelf een aanvraag kan doen.

Je kan er terecht na doorverwijzing door een dienst die behoort tot de integrale jeugdhulpverlening, zoals bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (CGG).

Ook de jeugdrechtbank, het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) kan je doorverwijzen.

De verwijzer doet een aanvraag via de intersectorale toegangspoort.