Overslaan en naar de inhoud gaan
Het loopt moeilijk in je gezin en je wil er iets aan doen.

Bijvoorbeeld: je kan moeilijk met elkaar praten en er is veel ruzie, het huishouden geraakt niet geregeld, het is moeilijk om de kinderen de nodige aandacht en zorg te geven.

Hoe werkt contextbegeleiding?

  • Contextbegeleiders luisteren naar de vragen van de kinderen, jongeren en hun ouders.
  • Vaak kunnen ook andere mensen helpen, bijvoorbeeld vrienden, familie, school,... Contextbegeleiders werken samen met iedereen die kan helpen.
  • Contextbegeleiders komen niet in de plaats van de ouders. Zij blijven verantwoordelijk voor de opvoeding.
  • De begeleiding is voor elk gezin en elke jongere anders. Iedereen heeft andere vragen.
  • Contextbegeleiding is meestal vrijwillig. Maar soms wordt contextbegeleiding opgelegd door de jeugdrechter, het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK). Dan is jouw medewerking verplicht.
  • Iedereen heeft sterke kanten. Hebben mensen het moeilijk? Dan vergeten ze vaak dat ze veel dingen goed kunnen. Contextbegeleiders zoeken naar de sterke kanten van iedereen in het gezin.
  • Soms zijn er ook andere problemen. Er zijn bijvoorbeeld schulden of problemen met de relatie. Dat kan er mee voor zorgen dat de opvoeding van de kinderen moeilijk is. Lukt het om die problemen op te lossen? Dan gaat het vaak ook beter met de opvoeding.

Hoe vraag je contextbegeleiding aan?

  1. Sommige vormen van contextbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk. Je doet een aanvraag via een hulpverlener die bij je gezin betrokken is. 
  2. Andere zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Je wordt naar een dienst doorverwezen. Dit kan de jeugdrechtbank, het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) zijn.

Hoe dit verloopt, leggen we uit bij de voorstelling van onze verschillende diensten: