Overslaan en naar de inhoud gaan
Het loopt moeilijk in je gezin en je wil de kinderen de nodige aandacht en zorg geven.

Wat doet dagbegeleiding?

  • Een dagcentrum begeleidt kinderen en jongeren na de schooluren, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.
  • Ze krijgen een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding. Het dagcentrum biedt ook ontspanning.
  • Op woensdagnamiddag en op vakantiedagen organiseert het dagcentrum een activiteit of een uitstap.

Hoe vraag je dagbegeleiding aan?

Hulp van een dagcentrum is rechtstreeks toegankelijk.

Een aanvraag doe je via een hulpverlener die bij je gezin betrokken is, bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), de huisarts, het OCMW, een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), Kind en Gezin, ... of een leerkracht, de politie...

Zij dienen voor jouw gezin een aanvraag voor dagbegeleiding in via het AANMELDINGSDOCUMENT dat ze hieronder downloaden en mailen dit naar centrum.ivo.cornelis [at] emmaus.be.

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen heeft meerdere dagcentra: