Bohets, een dagcentrum voor schoolgaande kinderen en jongeren

Wat doen we?

 • We helpen kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar in gezinnen met een moeilijke of verontrustende opvoedingssituatie.
 • We begeleiden hen na de schooluren, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.
 • Na schooltijd komen kinderen en jongeren naar Bohets tot 19u. Op woensdag komen ze tot 17u. Tijdens schoolvakanties komen ze van 9u tot 17u.
 • Ze krijgen huiswerkbegeleiding,  individuele begeleiding, ontspanning en een warme maaltijd.
 • We bieden contextbegeleiding aan de ouders. Deze kan plaatsvinden bij de ouders thuis of in het dagcentrum.
 • Op woensdagnamiddag en op vakantiedagen organiseren we een activiteit of een uitstap.
 • We hebben plaats voor 20 kinderen of jongeren: 10 in onze afdeling in Mechelen en 10 in onze afdeling in Muizen.
 • Ze wonen in Mechelen of de randgemeenten en gaan naar school.

Hoe gaan we te werk?

 • We begeleiden kinderen en jongeren, samen met hun gezin.
 • Het aantal gesprekken is op maat van het gezin.
 • We stellen samen met het kind of de jongere en de ouders een plan op met doelen. We bespreken de zaken die goed verlopen en de zaken die wat minder of moeilijk lopen.
 • We brengen in kaart wat de krachten en de zorgen zijn om samen oplossingen te zoeken. Om de zes maanden evalueren we.
 • We gaan na of familie, vrienden of andere diensten het gezin kunnen  helpen.
 • Elk kind of elke jongere krijgt een individuele begeleider die tijd maakt voor vragen en verhalen: een luisterend oor bieden, helpen bij het bereiken van doelen, de persoonlijke ontwikkeling opvolgen,  … het is meer dan een babbeltje.
 • We zorgen voor een omgeving waar kinderen kunnen leren en zich kunnen ontspannen.
 • We organiseren activiteiten voor de ouders of voor het hele gezin: een uitstap, een barbecue ...

Hoe vraag je onze hulp aan?

Hulp van een dagcentrum is rechtstreeks toegankelijk.

Een aanvraag doe je via een hulpverlener die bij je gezin betrokken is, bijvoorbeeld een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), de huisarts, het OCMW, een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), Kind en Gezin, ... of een leerkracht, de politie...

Ze nemen bij voorkeur rechtstreeks contact op met het dagcentrum of 

dienen een aanvraag voor contextbegeleiding in bij TRAWANT (aanmeldingsformulier).

Het kan ook via een consulent van de jeugdrechtbank of het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK). Zij doen een aanvraag via de centrale wachtlijst van jongerenwelzijn van de provincie Antwerpen contextbegeleiding.antwerpen [at] opgroeien.be.


Contactgegevens

Bohets Mechelen

 De begeleiders kan je bereiken op 0470 80 32 57 of bohets.mechelen [at] emmaus.be.

Met vragen kan je terecht bij coördinator Margo Smeyers: 0470 70 24 40 of margo.smeyers [at] emmaus.be.

Aanspreekpunt voor AANMELDINGEN is Sandra Van Tulden:  via 0470 10 86 86.

 

Bohets Muizen

 De begeleiders kan je bereiken op 0470 40 05 59 of bohets.muizen [at] emmaus.be.

Met vragen kan je terecht bij coördinator Eveline Driesens: 0499 86 15 67 of eveline.driesens [at] emmaus.be.

Aanspreekpunt voor AANMELDINGEN is Sandra Van Tulden:  via 0470 10 86 86.

Locatie

Bohets Mechelen:  Krommestraat 7 – 2800 Mechelen -> kaart

Bohets Muizen: Leemputstraat 41 – 2812 Muizen -> kaart 

(bus 284, 285, 686, 3 - afstaphalte: Muizen Sint-Albertusstraat)