Vanaf 1 maart 2020 zal De Aanzet twee slachtoffers van mensenhandel begeleiden (16-25 jaar). Deze jongens of meisjes zijn slachtoffer (geweest) van tienerpooierschap of zijn vanuit een internationale trafiek in de prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting terechtgekomen.

Doelgroep: jongeren voor wie een verblijfsaanbod noodzakelijk is, maar waarbij leefgroepen of kamertraining zoals deze aanwezig zijn in de reguliere hulpverlening, niet aangewezen is. Via de innovatieve woonvorm kunnen deze jongeren hun zelfstandigheid uitbouwen of behouden, terwijl er toch nabijheid en ondersteuning aanwezig is. Ze zullen elk een appartementje toevertrouwd krijgen.

De jongeren krijgen ondersteuning via de methodiek Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW) met extra aandacht voor de werkgebieden veiligheid risicotaxatie, veiligheidsanalyse, veiligheidsplan, zelfontplooiing o.a. via de tool girl power squad en dagbesteding. De jongere bepaalt aan welke werkgebieden hij/zij samen met de begeleider wenst te werken. Zoektocht naar een permanente woonst, opvolgen van financiën en uitbouwen van een stabiel netwerk zijn werkgebieden die sowieso aan bod komen in elk traject. Ook naar het medische luik, zowel fysiek als psychisch, zal veel aandacht gaan.

Om dit project te doen slagen, zullen we samenwerken met Woonpunt Mechelen, Sociaal Huis Mechelen, wijkgezondheidscentrum Wel en Wee, CGG De Pont, Teja, (wijk)politie Mechelen, Payoke, vrijwillig advocaat, netwerk van vrijwilligers (toezicht houden, koken, shoppen, dagbesteding,…), casusoverleg via FJC, ons Studiosysteem (24 op 24 bereikbaar + crisisopvang), …

Onze naam hebben we te danken aan de plant Piment. Deze plant groeit voornamelijk in Midden- en Zuid-Amerika. De kleine, witte bloempjes worden groene besjes die na het drogen bruin worden. Deze peperkorrels versterken het immuunsysteem. Dit is ook wat wij willen bereiken met ons project: onze slachtoffers sterker maken, zodat ze kunnen loskomen van het systeem dat nefast is voor hun eigen ontwikkeling.

PIMENTA staat voor Project Innovatieve woonvorm voor slachtoffers van Mensenhandel, Aanzet!