25 jaar CKG Betlehem presenteert het netwerk event

PLEIDOOI VOOR PREVENTIE

Op het continuüm van preventie naar jeugdhulp

25 oktober 2019

Congrescentrum De Kleiput, Stationsstraat 22c, 2570 Duffel

DAGPROGRAMMA

9.00: Onthaal met koffie

9.30: Warm welkom door Johan Feskens, directie CKG Betlehem

9.45 – 10.00: Openingspleidooi door Gabriella De Francesco,

Schepen van Sociale Zaken en Welzijn, Gezin, Kinderopvang, Armoedebestrijding, Diversiteit en Gelijke Kansen

10.00 – 11.00: Dr. Binu Singh, toelichting Infant Mental Health

11.00: Pauze met ludiek intermezzo

11.40 – 12.40: Prof dr. Guy Bosmans, gehechtheid vanuit ontwikkelingspsychopathologisch perspectief

12.40 – 13.40: Lunch

13.40 – 15.00: Keuze uit verschillende workshops: OVERZICHT

15.10: Afsluitend woordje door Jan Seresia, afgevaardigd bestuurder vzw Emmaüs

15.30: Feestelijke receptie met ludiek intermezzo

INSCHRIJVEN

De kostprijs bedraagt € 75. De inschrijving is pas definitief na betaling. Gelieve de betaling te vervolledigen voor 1 oktober 2019. Inschrijven kan via deze LINK.