Wat is MFC Damerveld?

MFC Damerveld is een multifunctioneel centrum. We helpen jongeren en gezinnen op verschillende manieren: we helpen thuis, in een huis voor begeleiding of in een oefencentrum voor kamerwonen. Heeft iemand na een tijd andere hulp nodig? Dan kunnen we de soort hulp snel veranderen.

We helpen kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen. We werken in de streek rond Mechelen-Vilvoorde en het zuiden van de regio Antwerpen.

Hoe gaan we te werk?

  • De IRC, de interne regisseur op cliëntniveau, coördineert de hulp en is op belangrijke momenten aanwezig in jullie traject.
  • Elk gezin heeft een eigen begeleider. Dit is de contextbegeleider, die het dossier volgt van het begin tot het einde, ook als de hulp verandert.
  • We werken altijd met de omgeving van de kinderen of de jongeren. We begeleiden het gezin en zoeken naar steun bij familie, vrienden en anderen die kunnen helpen.
  • Iedereen is anders. Daarom passen we onze hulp voor iedereen aan. We bekijken samen welke hulp de beste is.
  • We overleggen regelmatig met iedereen die betrokken is. Belangrijke beslissingen nemen we samen.

Welke hulp is er?

MFC Damerveld biedt volgende soorten hulp:

Meer info over de afdelingen van MFC Damerveld: