De coöperatie Cera zet in op een betere overgang van jeugdhulp naar volwassenhulp.

De uitdagingen bij de overgang naar volwassenheid voor jongeren uit de jeugdhulp zijn zowel maatschappelijk als beleidsmatig een issue. De jongvolwassenen staan er plots alleen voor op  het vlak van budgetbeheer; ze kampen met gevoelens van eenzaamheid, en kunnen hierbij slechts op een beperkt netwerk en een voor hen wazig en onbekend hulpverleningslandschap terugvallen.

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen – De Aanzet uit Mechelen krijgt steun van Cera voor de verdere uitbouw van hun innovatieve project. De Aanzet zet voor de begeleiding van haar tienermoeders in op een formeel en een informeel zorgnetwerk, waarbij veel aandacht naar de dimensie ‘ouder zijn’ gaat. De aanvullende ondersteuning vanuit het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem, de flexibele kinderopvang 38 Volt en het Sociaal Huis Mechelen maken dit project uniek.